KOALICIJOS „UŽ LAISVĘ AUGTI“ PROGRAMA 2023–2027 M.

Koalicijos nariai yra tikri, kad: *savivaldybės didžiausias turtas yra jos žmonės, jų žinios, veikla, patirtis, įkvėpimai; *savivaldybės žmonės jaučiasi šeimininkais ir nori kurti kraštą, grįstą bendruoju gėriu ir derme su gamta; *savivaldybės žmonės siekia visų visuomenės grupių interesų darnos ir…

0 Comments
Uždaryti