Asociacijos „Rokiškio verslo klubas” posėdis su svečiais

Asociacija „Rokiškio verslo klubas” į savo posėdį pakvietė Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininką Dalių Kunigėlį ir rajono Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininką Remigijų Sunklodą. 

Tikslas – susipažinti su rajono ugniagesių situacija: ar protingai pasielgė valdančioji dauguma, nusprendusi rajono ugniagesiams nebeskirti 0,2 proc. nuo surenkamos žemės mokesčio sumos.

Savivaldybės gaisrininkų bazėje – devyni automobiliai. Penkios iš devynių komandų turi po antrą automobilį. Du jų sugedę, laukiama detalių. 

Anot viršininko R. Sunklodo, dabar ir detalių kokybė tokia prasta, jog susidėvėjusias pakeitus naujomis vis tiek nėra drąsu išvažiuoti į gaisrą. O transportas genda dažnai. Ko ir norėti: vienas automobilis – 1962-ųjų gamybos, kiti – irgi arti pensijos.

„Valstybės kontrolė pripažino, kad su tokia technika ir tokiu finansavimu mes nebegalime vykdyti savo funkcijų“, – sakė R. Sunklodas. 

Nuo 1995 m., kai valstybė savivaldybėms perdavė ugniagesybą, investicijoms nebuvo skirta nė lito ar euro. Skiriamų lėšų 94 proc. tenka pragyvenimui – atlyginimams, o ir tie nedaug didesni už minimalų. Likę 6 proc. – pastatų remontui, gaisrinės automobiliams išlaikyti, kanceliarijai. 

Anot D. Kunigėlio, labai svarbu, kad Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba pirma reaguotų į įvykį, būtų tam pasiruošusi.

Rokiškio verslo klubo prezidento, rajono tarybos ir koalicijos „Už laisvę augti“ nario I. Tarvydžio teigimu, būtina sukurti formulę: nuo surinktos žemės mokesčio sumos 0,2 proc. būtina skirti Savivaldybės ugniagesiams. Nepriklausomai nuo to koks būtų žemės mokestis – didesnis ar mažesnis, nesvarbu, kokie metai – geresni ar blogesni. 

2018 m. ugniagesiams skirta 106 tūkst. eurų. Suma turėjo siekti 164 tūkst., bet savivaldybė sumažino tarybos pažadą. Kai kas stebisi, iš kur tokia suma? Mokestį moka ne tik ūkininkai, bet ir komercinės paskirties bei privačių valdų žemės turėtojai: 0,2 proc. – visų solidarumo mokestis gaisrininkams. Kodėl jį 

Tarybos dauguma panaikino, niekam neaišku, ir niekas negali paaiškinti.
Klubas vienbalsiai pritarė: reikia rengti prašymą rajono tarybai – atstatyti jau pernai sukurtą 0,2 proc. formulę, gelbėjančią rajono ugniagesius iš neįtikėtinai sunkios situacijos.

Uždaryti