Atsisveikiname su Irmantu Tarvydžiu

Irmantas Tarvydis
1965-11-21 – 2024-06-07

Atsisveikiname su mūsų bičiuliu, kuris mums paliko dorovinių vertybių pavyzdį: atkaklumas siekiant užsibrėžto tikslo, reiklumas duotam žodžiui, telkimas ir gebėjimas girdėti skirtingus žmones, siekis auginti šalia esančius ir augantiems padėti. Taip pat paliko daug ambicingų darbų, kuriems teks suremti pečius ir politinėje „Už laisvę augti“ koalicijoje ir kitose krašto visuomeninio gyvenimo baruose – Rokiškio verslo klube, Rokiškio miesto vietos veiklos grupėje, gimnazistų inžinerinio ugdymo programoje.

Irmantas Tarvydis augo Pužonių kaime, baigė Rokiškio 3-čią vidurinę mokyklą, po inžinerijos studijų Lietuvos žemės ūkio akademijoje grįžo į gimtinę ir čia liko. Jis visą laiką buvo įtaigiu, sėkmingu kaimo vaiko pavyzdžiu: ir tada, kai nesimėgaudamas paauglio gyvenimu mieste pėdindavo 10 km. namo į Pužonis, kad padėtų ūkyje tėvams, ir tuomet, kai užsimojo nupirkti sunykusį Petrošiškio dvarą, kantriai, preciziškai jį atstatinėjo, kaip savo šeimos namus, ir tada, kai vienas pirmųjų būdamas jaunas specialistas įkūrė verslą, tik savo pastangomis išvystė vieną iš sėkmingiausių krašto įmonių „Ivabaltė“.

Kai kalbame apie pasiturinčius, tai apie Irmantą Tarvydį dera kalbėti, kaip apie pavyzdį, kuris savo sėkmę kūrė atkakliai dirbdamas ir uždirbo ne iš valstybinių sandorių, bet tarnaudamas Lietuvos ūkininkams. Buvo atviras, šiltas ir labai reiklus sau bei kitiems. Irmantą Tarvydį net mokyklos laikų klasiokai prisimena, kaip protingą ir išmintingą mokinį. Patikimą, prisiimantį atsakomybę už į bėdas pakliuvusius pašėlusius bendraamžius, be moralo, be pasmerkimo ir visada santūrų bei kuklų.

Jo įmonė „Ivabaltė“ suklestėjo, kartu su žmona Asta užaugino tris dukras, šeima buvo aprūpinta, ir Irmantas Tarvydis, būdamas rūpestingas žmogus, ėmėsi savo krašto bendruomenei svarbių visuomeninių darbų. Drauge su aktyviais verslininkais įkūrė Rokiškio verslo klubą (jam aštuonerius metus vadovavo), inicijavo Rokiškio miesto vietos veiklos grupę (nuo 2019 m. buvo jos pirmininkas), jo iniciatyva 2021 m. pradėjo veikti inžinerinė klasė, krašto gimnazistams teikianti postūmį įsitraukti ir pasimėgauti technologijų ir inžinerijos mokslų pasauliu.

Mokslų, kurių specialistų šiandien labiausiai stokoja regionų verslai. Šiai idėjai remti Irmantas Tarvydis sutelkė vietos verslą ir Žemės ūkio akademiją. Sėkmingą bendradarbystės idėją jis paskleidė plačiai – tokios klasės veikia jau devyniose Lietuvos savivaldybėse. Žemės ūkio akademijos bendruomenė Irmantui Tarvydžiui, kaip labai veikliam ir aktyviam alumniui, šių metų kovo 22 d. patikėtojo akademijos „ŽŪA alumni“ prezidento pareigas, o jo įmonė „Ivabaltė“ dar 2012 m. pelnė Universiteto mecenato vardą.

Irmantas Tarvydis, būdamas įžvalgus ir suprasdamas, kad asmeninė sėkmė tėra tik dalis žmogiškosios būties, kad gebėjimais dera dalintis su savo krašto žmonėmis, dera pasirūpinti tvariu krašto gyvavimu, prieš devynerius metus pasirinko rajono savivaldybės politiko kelią.

Jis subūrė liberalių centro jėgų koaliciją „Už laisvę augti“, 2023 m. trečią kadenciją rinkėjai jį išrinko rajono savivaldybės tarybos nariu. Netaupydamas savęs dirbo opozicinėje frakcijoje, buvo savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas. Rokiškio kraštas neteko stipraus politiko stratego, nesilankstančio, nepataikaujančio valdžios autoritetams ir viltingai siekiančio savo gimtojo krašto gerovės.

Irmantas Tarvydis Rokiškio krašto sėkmę matė per kvalifikuotų darbo vietų kūrimą ir tokių specialistų rėmimą visuose sektoriuose, per pagarbą žmonėms ir pastangas įtraukti juos į rajono savivaldos sprendimus, per galimybių jaunimui, ypač moksleiviams, kūrimą, kad jie po studijų grįžtų, taip kaip kadaise jis grįžo ir savo jėgas paskyrė gimtinei.

Mes, koalicijos „Už laisvę augti“ bendraminčiai, netekome stipraus moralinio ramsčio ir autoritetingo lyderio. Žmogaus, šalia kurio galėjai būti drąsus ir atviras, jei esi kilnių siekių vedamas, jei nesivaikai asmeninės naudos. Nuo pat mokyklos suolo per visą gyvenimą šalia buvę žmonės galėjo tvirtai kliautis jo parama.

Uždaryti