Atsisveikiname su Irmantu Tarvydžiu

Irmantas Tarvydis 1965-11-21 - 2024-06-07 Atsisveikiname su mūsų bičiuliu, kuris mums paliko dorovinių vertybių pavyzdį: atkaklumas siekiant užsibrėžto tikslo, reiklumas duotam žodžiui, telkimas ir gebėjimas girdėti skirtingus žmones, siekis auginti šalia esančius ir augantiems padėti. Taip pat paliko daug ambicingų…

0 Comments

Kontrolės komiteto aktyvumas – per sprangus merui?

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto, vadovaujamo opozicijoje esančio Irmanto Tarvydžio, praėjusių metų veiklos ataskaitoje - 7 posėdžiai, jų metu nagrinėtas 21 klausimas. 2023 m. komiteto pirmininkas I. Tarvydis vertina kaip labai aktyvius, juolab, kad naujos sudėties komitetas darbą pradėjo…

0 Comments

Iš opozicijos užrašų: kaip marti anytos darbo vietą tvarkė

Pirmame naujosios kadencijos Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame 2023-04-27, pamatėme tikrą šeimos reikalų virtuvę. Svarstant Rokiškio rajono ligoninės, kurios steigėja yra Rokiškio rajono savivaldybė, ataskaitą po direktoriaus Raimundo Martinėlio pristatymo ir tarybos narių klausimų žodis buvo suteiktas viešniai, kuris…

0 Comments

KOALICIJOS „UŽ LAISVĘ AUGTI“ PROGRAMA 2023–2027 M.

Koalicijos nariai yra tikri, kad: *savivaldybės didžiausias turtas yra jos žmonės, jų žinios, veikla, patirtis, įkvėpimai; *savivaldybės žmonės jaučiasi šeimininkais ir nori kurti kraštą, grįstą bendruoju gėriu ir derme su gamta; *savivaldybės žmonės siekia visų visuomenės grupių interesų darnos ir…

0 Comments

Sausio 13-ąją pasitinkant. Alvydui Matulkai atminti

Prisiminkime dar kartą - 1991 m. sausio 13 d., sovietų kariuomenei ir specialiesiems daliniams užimant Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, televizijos bokštą, žuvo 14 laisvės gynėjų, dar beveik tūkstantis žmonių buvo sužeista ar kitaip nukentėjo. Tarp jų buvo ir rokiškėnas Alvydas…

0 Comments
Uždaryti