Irmantas Tarvydis: Rokiškio, Kupiškio ir Zarasų rajonų žmonėms Seime reikia tvirto atstovavimo

Taip, dalyvauju šiuose rinkimuose į Seimą. Kaip koalicijos „Už laisvę augti“ narys, o mano kandidatūrą remia ir Liberalų sąjūdis bei Viktorija Čmilytė-Nielsen. Tai politinė jėga, siekianti kurti realias galimybes kiekvienam gauti gerą išsilavinimą, adekvatų atlyginimą, susikurti savo darbo vietą ar padaryti rimtą karjerą. Kurti galimybes nuo pat mažens. Nes tai – būtina, norint susikurti padorų gyvenimą. 

Aktyvus nuo Sąjūdžio laikų

Mano visas gyvenimas buvo skirtas kuriant darbo vietas ir galimybes gimtojo krašto žmonėms. Esu iš principingų kovotojų šeimos. Mano giminės šaknys Rokiškio rajone siekia net kelis šimtus metų. Šiame krašte ūkininkavo mano proseneliai, mano seneliai ir tėvai. Už tai, kad jie tai darė sėkmingai, teko sumokėti labai didele kainą. Mano tėvą už ryšius su laisvės kovotojais sovietai išvežė į lagerį kaip politinį kalinį. Tad tiesos ieškojimas ir kova už laisvą žmogų, savo rankomis kuriantį gyvenimą, man perduota genais.

1989 m. buvau deleguotas į Lietuvos žemdirbių Sąjūdžio suvažiavimą. Daugiau nei 25 metus kuriu savo verslą, kuriame darbą gavo šimtai Rokiškio rajono šeimų. Tęsiu protėvių tradiciją dirbti žemę. 

Esu iš tų žmonių, kurie negali tyliai ir pasyviai stebėti, kas vyksta mūsų rajone, todėl ne vieną kadenciją esu Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narys.

Ko reikia mūsų kraštui?

Politikoje niekada neišdaviau savo principų. Juos tiesiai dėstau bet kokio lygio pareigūnui ir politikui. Esu žmogus, savo asmeniniu pavyzdžiu parodęs, kiek daug galima pasiekti gimtajame krašte. Tad žinau: turint aiškią viziją ir Jūsų palaikymą Seime galima daugiau nuveikti gimtojo Rokiškio krašto labui. Šis kraštas – mano asmeninis simbolis visos regioninės politikos, kurios aiškumo ir strategijos pasigenda visa Lietuva.

Mano tikslai:

  1. Klestintis regionas – stipri valstybė. 

Einu su įsipareigojimu, kad grįžtantys iš užsienio ir gimtajame rajone įkūrę įmonę bei sukūrę darbo vietų, būtų atleisti nuo pajamų mokesčių. Tai labai paskatintų mūsų rajone kurtis įmonėms ir atsirasti naujoms darbo vietoms. Taip pat, turime remti ir įmones, kurios savo darbuotojams padeda pasistatyti ar įsigyti būstus, bei įmonėms, kurios uždirbtą pelną investuoja didinti gamybos apimtis ir kurti naujas darbo vietas. 

2. Stiprus žemės ūkis – stiprūs regionai. 

Aš – už žemdirbių didesnes galimybes patiems atstovauti rajonui, už konkurenciją ir vienodas sąlygas gauti Europos Sąjungos išmokas. Rokiškio rajonas tapo pavyzdžiu sunkios kovos dėl nederlingų žemių statuso. Aš – už skaidrias išmokas nederlingų žemių savininkams, už būtinybę valdžios iniciatyva atlikti žemių derlingumo tyrimus. Esu pasiryžęs atstovauti žemdirbiams bei ginti jų interesus Žemės ūkio ir kitose ministerijose.

3. Laisvė dirbančiam ir kuriančiam žmogui. 

Dirbantis žmogus – šalies augimo pagrindas. Todėl mažindami mokesčius, sieksime adekvataus atlyginimo už darbą. O praradusiems darbą ir norintiems kurti savo veiklą skirsime  3000 eurų paramą per 6 mėn. 

4. Sveika sveikatos sistema. 

Koronavirusas parodė, kaip smarkiai serga pati sveikatos sistema. Globali epidemija ją užklupo visiškai nepasiruošusią: nesaugomi patys medikai, tinkamai ir laiku jie neaprūpinti net asmens saugos priemonėmis,  „centras“ nesirūpino nei sostinės, nei regionų žmonėmis. Per trumpą laiką išaugo bendras mirtingumas, visai buvo pamiršti lėtinėmis ligomis sergantys žmonės, sustojo tyrimai sergančiųjų vėžinėmis ligomis… 

Valdžios priimami sprendimai tik koronaviruso infekcijai suvaldyti pasmerkė daugelį žmonių: atitolintas ir apsunkintas jų gydymas, atidėtos planuotos operacijos, apribotas patekimas pas specialistus. 

Todėl būtina kurti tokią tvarką, kad sveikatos sistema ne tik būtų lengvai prieinama kiekvienam, bet ir atsigręžtų į žmogų. Būtina ne tik didinti gydytojų ir medicinos darbuotojų atlyginimus, kad jie nepaliktų Lietuvos, bet ir įvertinti patį sveikatos sektoriaus finansavimo modelį, ypač – ligų prevencijos srityje.

5. Švietimo sistema, ugdanti laisvei pasirengusi žmogų. 

Daugiau pagarbos ir pasitikėjimo pedagogais. Kokybiškas ikimokyklinis ugdymas nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos. Savarankiška mokykla, kuriai valstybė nustato siekiamus rezultatus, o jų̨ įgyvendinimo būdas ir laikas lieka mokytojų ir mokyklos bendruomenės atsakomybė. 

Neformalus švietimas, garantuojantis saviraiškos įvairovę. Aukštasis mokslas – kuriantis galimybes ir išsaugantis pamatines vertybes. 

Tokiomis nuostatomis, paremtomis koalicijos „Už laisvę augti“ principais, kuriems pritaria ir Liberalų sąjūdis, kandidatuoju į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Sėlos rytinėje rinkimų apygardoje Nr. 50. Čia Seimo narį rinks Rokiškio ir dalis Kupiškio bei Zarasų rajonų rinkėjų.

Irmantas Tarvydis

Kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimą

Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio rinkiminės sąskaitos.

Uždaryti