Kaip per dieną rajono biudžete padaryti 200 000 eurų skylę?

Naujajai daugumai tai – juokų darbas! 

Jie „saviems“ sukūrė tris pareigybes, kurios kiekvienais metais Rokiškio rajono mokesčių mokėtojams kainuos daugiau kaip 100 tūkstančių eurų. 

Ir pakeitė žemės mokestį, taip atimdami galimybę atnaujinti persenusią ugniagesių techniką. Toks pakeitimas rajono pajamas sumažino dar 100 tūkstančių eurų. 

O dabar – plačiau apie naujosios valdžios žygius. 

Pernai vasarą pasikeitus valdančiajai koalicijai savivaldybėje, mūsų koalicijos dėka su ūkininkais sutarta, kad bus pakeltas žemės mokestis 0,2 proc. Su viena aiškia sąlyga – visi gauti pinigai bus skirti ugniagesiams. Jų naujiems automobiliams pirkti. Ūkininkai šią sąlygą priėmė labai geranoriškai – jie puikiai supranta, kad jų ūkiai ir technika negali būti saugi, kol Rokiškio ugniagesiai važinėja vos judančiais sovietiniais automobiliais. 

Ir tai puikiai veikė – per 2018 m. tie 0,2 proc. žemės mokesčio virto 106 tūkst. eurų. Jie ir buvo skirti rajono ugniagesiams. 

Tačiau naujajai valdžiai pasirodė, kad rajono žmonės neverti turėti patikimą ugniagesių techniką. 

Todėl gegužės 31 d. taryboje naujoji dauguma nubalsavo už sumažintą žemės mokestį. Nors buvo trys galimi pasirinkimai – palikti mokestį tokį pat. Sumažinti iki 1,3, tačiau palikti 0,2 proc. dalies skyrimą ugniagesiams. Ir sumažinti iki 1,3 proc, ugniagesiams neduodant nieko. Valdantieji pasirinko paskutinį variantą – 1,3 proc., ugniagesiams neduodant nieko. 

Kas įdomu, kad taip balsavo ir valstietė, Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė Lina Meilutė-Datkūnienė. Mūsų žiniomis, toks L. M. Datkūnienės sprendimas pribloškė ūkininkų sąjungą, nes tai prieštarauja jų pozicijai.

Taigi, rajono valdantieji savanoriškai atsisakė daugiau kaip 100 tūkstančių eurų kasmet.

Bet tai dar ne viskas. 

Gegužės 31 d. grąžinta savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo postas. Beveik metus to nebuvo – mūsų koalicija, pernai perėmusi valdžią, atsisakė šio posto kaip perteklinio. Kodėl?

Todėl, kad per metus tas postas kainuoja mažiausiai 50 tūkstančių eurų. O jeigu naujai paskirtam V. Rancevui dar ir automobilį parūpins, tai dar daugiau. 

Jau rašėme, kaip V. Rancevas „moka“ vadovauti – kai jis buvo administracijos vadovu, mieste buvo pastatyta ledo aikštelė, atnešusi mažiausiai 45 tūkst. eurų nuostolio ir dabar atrodanti kaip griuvėsiai. Seniūnijos valdytos taip, kad, padarius auditus, paaiškėjo, jog apie 200 tūkst. eurų kasmet buvo išleidžiama netikslingai. O dviejų mokyklų direktoriai su mokyklų turtu elgėsi kaip su savu, taip rajonui padarydami tūkstantinius nuostolius. 

Bet naujajai valdžiai tokie V. Rancevo gabumai neužkliuvo. Jis paskirtas administracijos direktoriaus pavaduotoju. 

Net konservatoriai tylėjo. Tie, kurie prieš rinkimus kalbėjo apie skaidrumą ir atsinaujinimą. Bet kai gauni administracijos direktoriaus kėdę, tai gali ir pamiršti, ką kalbėjai prieš rinkimus?

Ir tai dar ne pabaiga. 

Gegužės 31 d. paskirti ir du mero patarėjai. Jų algos Rokiškio rajono mokesčių mokėtojams kainuos dar virš 50 tūkst. eurų. Ar meras toks nekompetentingas, kad nežino, kaip dirbti be patarėjų?

Gerai moka pasitaškyti pinigais naujasis meras ir jo suburta dauguma! Tie, kas jums, mieli rinkėjai, per rinkimus žadėjo, kad rūpinsis rajonu. 

Kol kas jiems labai gerai pavyksta pasirūpinti tik savimi.

Uždaryti