KOALICIJOS „UŽ LAISVĘ AUGTI“ PROGRAMA 2023–2027 M.

Koalicijos nariai yra tikri, kad:

*savivaldybės didžiausias turtas yra jos žmonės, jų žinios, veikla, patirtis, įkvėpimai;

*savivaldybės žmonės jaučiasi šeimininkais ir nori kurti kraštą, grįstą bendruoju gėriu ir derme su gamta;

*savivaldybės žmonės siekia visų visuomenės grupių interesų darnos ir palankių sąlygų verslo, socialinėms, kultūrinėms iniciatyvoms reikštis.

I. Daugiau savivaldos savivaldoje: laisvė veikliems ir versliems

Gyventojams turi būti sugrąžinta savivaldos teisė.

 1. Savivaldybės, seniūnijų, savivaldybės administracijos skyrių, įstaigų vadovų pareiga bus burti atvirų diskusijų grupes.
 2. Bus panaikinti ribojimai gyventojams patekti į savivaldybę, skelbiamos vadovų ir padalinių vadovų priėmimo valandos.
 3. Visų savivaldybės komisijų ir tarybų darbas bus viešas.
 4. Gyventojai bus geriau informuojami (platinant informaciją per savivaldybės įstaigas ir bendruomenes), skatinami įsitraukti ir diskutuoti apie savivaldybės planus. Bus pertvarkyta gyventojų informavimo politika taip, kad informacija pasiektų kuo didesnę auditoriją.
 5. Bus finansuojami krašto bendruomeninių organizacijų tinklalapiai, kaip svarbūs bendruomenės informavimo instrumentai.

Savipagalba ir savanorystė yra remiamos ir vertinamos kaip svarbios bendruomenės vertybės.

 1. Bus skatinamos gyventojų savipagalbos iniciatyvos, kuriama viešųjų paslaugų perdavimo bendruomeninėms organizacijoms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms bazė.
 2. Bus plėtojama savanorystės veikla savivaldybės įstaigose ir nevyriausybinėse organizacijose.
 3. Bus įkurtas laikino atokvėpio centras neįgaliesiems ir jų šeimoms, plėtojamos socialinės paslaugos.

Koalicijos politikai yra atsakingi už žmonių saugumą ir atstovavimą žmonių rūpesčiams.

 1. Svarbu kuo skubiau suformuoti ir įgyvendinti civilinės saugos sistemą.
 2. Svarbu suformuoti ir įgyvendinti gyventojų pasirengimą ir nuolat ugdyti teikti pirmąją pagalbą.
 3. Koalicijos politikai bus žmonių balsas visose savivaldybės ir valstybės institucijose ir įstaigose.

Aktyvus verslas yra principinė sąlyga kraštui gyvuoti.

 1. Viešųjų paslaugų mokesčių ir tarifų klausimai bus derinami su verslo sektoriumi, kaip svarbiu partneriu, prisidedančiu prie infrastruktūros išlaikymo.
 2. Bus formuojamos saugios įmonių darbuotojų kelionių į / iš darbo sąlygos pagal darbuotojų maršrutus ir srautus (suformuotas pavėžėjimo tinklas, tvarkomi šaligatviai, apšvietimas, stebėjimo kameros).
 3. Bus organizuojamos paslaugų „verslas verslui“ mugės, kad verslas pasikeistų informacija ir užmegztų kontaktų.
 4. Bus jungiamos savivaldybės įmonės, kad būtų efektyviai naudojama bazė, kiti ištekliai, formuojama racionali paslaugų kaina.
 5. Pagrindiniai smulkaus verslo rėmimo prioritetai bus: kuriamos darbo vietos jaunimui, negalią turintiems žmonėms, aukštų kompetencijų reikalaujančios darbo vietos; amatininkų veiklai, kurių dirbtuvės veikia kultūros ir turizmo traukos teritorijose; paveldosaugos objektų ar jų teritorijų įveiklinimas; žaliosios ekonomikos iniciatyvos.
 6. Verslo investicijoms bus suformuoti ir įrengti sklypai.

Investicijų prioritetai turi būti į kuriančius ir atsakomybę prisiimančius žmones.

 1. Bus plėtojamos veiklos ir erdvės, ugdančios bendruomenės, ypač jaunų žmonių, domėjimąsi technologijomis, kūryba, inžinerija, gamtos mokslais.
 2. Bus pritraukiami įvairių sričių specialistai (mokytojai, medikai, verslui reikalingi aukštos kvalifikacijos darbuotojai), atnaujinta stipendijų programa studentams iš Rokiškio krašto. Savivaldybė prisidės prie specialistų ugdymo, gyvenimo sąlygų kūrimo.
 3. Bus kompensuojamos mokytojų ir medikų kelionės išlaidos į nutolusias darbo vietas savivaldybės teritorijoje. Bus kompensuojamas ir kelionėje sugaištas laikas.
 4. Pedagogai yra svarbiausi šeimos ir bendruomenės pagalbininkai ugdant jauną žmogų. Todėl bus plėtojama mokytojų pritraukimo į mokyklas sistema, užtikrinamas reikiamas mokytojų padėjėjų skaičius. Bus kuriamas pavaduojančių mokytojų tinklas. Bus investuojama į mokyklų vadovų pritraukimą ir kompetencijų tobulinimą, mažinama biurokratija mokyklose.
 5. Nevyriausybinėms organizacijoms bus organizuojami mokymai, kad pasirengtų perimti viešąsias paslaugas, perėmimo procesas bus organizuojamas ir finansuojamas.
 6. Bus reikšmingai pagerbiami gyventojai, ypač jaunuoliai, kurie, atstovaudami kraštui, pelno aukštus įvertinimus, įsitraukia į saugios bendruomenės iniciatyvas (policijos, gamtosaugos rėmėjų, šaulių ir pan.) ar ilgalaikes savanoriškas veiklas.
 7. Bus sukurta skaidri, informatyvi sistema apie savivaldybės skiriamą finansinę ir nefinansinę paramą nevyriausybinių organizacijų veiklai: skelbiamas finansavimas, naudojamos patalpos, ir kitas viešasis turtas. Bus pasiekta, kad savivaldybės pagalba galėtų naudotis visos aktyviai veikiančios nevyriausybinės organizacijos.
 8. Bus inicijuojamos ir remiamos energetinės bendrijos, gyventojams garantuojančios mažesnes energetines kainas. Remiamos kitos gyventojų bendrijos (garažų, sodininkų, daugiabučių namų, medžiotojų, žvejų, parapijų ir kitos), kurios padeda rūpintis bendrai prižiūrimu turtu ir ištekliais.
 9. Bus spartinama daugiabučių namų renovacija konsultuojant namų bendrijas, nes renovacija leidžia gyventojams taupyti lėšų, mažina išteklių suvartojimą.

II. Žmogui ir aplinkai draugiška infrastruktūra

Žmonėms turi būti patogu ir saugu gyventi ne tik rajono centre.

 1. Kelių atkarpos per gyvenvietes, kuriose nėra pėsčiųjų takų, bus paskelbtos saugiomis kiemų zonomis ir apšviestos.
 2. Į gyventojų pavėžėjimo paslaugos teikimą bus įtrauktos nevyriausybinės organizacijos, privatūs vežėjai (ši sritis bus išskaidrinta).
 3. Atokiose vietovėse bus kuriami vaikų užimtumo centrai, negalios ir pagyvenusių žmonių bendradarbystės erdvės.
 4. Obeliai, Juodupė, Pandėlys bus paskelbti svarbiais teritoriniais centrais ir šioms teritorijoms bus sukurtos strategijos bei sistemiškai planuojamas finansavimas.
 5. Bus plėtojami gamtiniu, istoriniu, kultūriniu požiūriu unikalūs kraštai: Panemunėlis, Salos, Kamajai, Jūžintai, Kriaunos, Žiobiškis, Čedasai, Panemunis, Suvainiškis, Onuškis ir kt. Kryptingam šių miestelių patrauklumui užtikrinti bus sukurtos ilgalaikės programos.

Rokiškis turi tapti draugiškas jaunoms šeimoms ir pagyvenusiems žmonėms, pritaikytas sveikam judumui miestas.

 1. Respublikos gatvė, kaip istorinė, reprezentacinė, bus pritaikyta pėstiesiems, dviratininkams, riedutininkams.
 2. Prie daugiabučių namų bus įrengtos dviračių, neįgaliųjų technikos laikymo aikštelės, įrengti vietiniai vaikų žaidimų kiemai.
 3. Bus plėtojamas dviratininkų, neįgaliųjų, elektrinės technikos eismas, šios paslaugos ir infrastruktūra. Bus remiamos iniciatyvos Rokiškyje sukurti bemotorių ar elektriniais varikliais dirbančių asmeninių judėjimo priemonių mainų paslaugą. Prioritetas bus skiriamas technikai, gerinančiai savarankišką senjorų ir negalios žmonių judėjimą mieste.

Viešosios erdvės, patalpos, technika turi tarnauti visiems.

 1. Bus skubinama judėjimo negalios žmonėms pritaikyti šaligatvius, įstaigų prieigas; į sprendimų formavimą ir kontrolę įtraukti negalios organizacijų atstovai.
 2. Viešojo susisiekimo transportas bus pritaikomas judėjimo negalios ir pagyvenusiems žmonėms.
 3. Bendruomenės ugdymosi poreikiams bus racionaliai išnaudojamos savivaldybės, sporto, kultūros, švietimo įstaigų bazės (sporto ir renginių salės, techniniai kabinetai ir kt.).
 4. Švietimo ir kultūros įstaigose bus įkurtos individualios atokvėpio erdvės moksleiviams, kurie laukia pavėžėjimo į namus; plėtojamos mokinių bendrabučio funkcijos, kitas apgyvendinimo galimybių sektorius.
 5. Bus skiriamas prioritetinis finansavimas saulės elektrinėms įrengti rajono savivaldybei pavaldžiose įstaigose.

III. Kultūra ir kūrybiškumas, turizmas

Krašto kultūra, istorija ir pilietiškumas yra remiami kaip krašto išskirtinumo bruožai.

 1. Bus siekiama istorinę atmintį, kultūrinę tradiciją, krašto paveldą įjungti į formalųjį, neformalųjį švietimą. Bus rūpinamasi, kad kultūros pasas būtų prieinamas ir ikimokyklinio amžiaus vaikams.
 2. Kultūros rėmimo prioritetai bus bendruomenės suformuotos tradicijos, kultūriniai ir istoriniai objektai, etnokultūra, pilietinio ugdymo iniciatyvos.
 3. Bus teikiamos paskatos kūrėjams vystyti savo veiklas, investuojant į kokybišką infrastruktūrą, taikant mokestines lengvatas kultūriniams, kūrybiniams, krašto veidą formuojantiems verslams.

Regiono partnerystės prioritetais turi tapti kaimynai ir paveldas.

 1. Plečiant studijų, darbo ir turiningo laisvalaikio galimybes, bus siekiama užtikrinti patogesnį gyventojų susisiekimą su artimiausiais Panevėžio, Daugpilio, Biržų, Zarasų miestais.
 2. Savivaldybės tarptautinės partnerystės ryšiai bus ypač stiprinami su tais partneriais, su kuriais savivaldybė turi bendrą istorinį ir kultūrinį paveldą.

Uždaryti