Mero giminystė su Kultūros centro vadove


Išskirtinis mero palankumas Kultūros centro vadovei! 

Rokiškio rajono tarybos posėdyje meras R. Godeliauskas, svarstant Kultūros centro darbų ataskaitą, nutraukinėjo tarybos narius, pamokslavo jiems tarsi savo pavaldiniams, atsakinėjo už centro vadovę. Viskas – šiame 2 min. video. 

Kuo paaiškinti tokį mero palankumą V. Kirstukienei? Ir norą ją ginti?

Gal tuo, kad mero žmona yra V. Kirstukienės vyro pusseserė? Taip, vadovė nėra tiesioginė mero giminaitė. Bet jų sutuoktiniai – pusbrolis su pussesere. 

Bet tai greičiausiai tik sutapimas? 

Kodėl tada meras taip skubėjo išsižadėti giminystės ryšių?

Uždaryti