Opozicija prašo rajono vadovų atsakymų dėl Covid-19 situacijos

Koalicija „Už laisvę augti“ ir kiti opozicijoje esantys rajono tarybos nariais prašo mero ir administracijos direktoriaus atsakyti dėl netinkamo gyventojų informavimo apie covid-19 situaciją Rokiškio rajone.  Pastaruoju metu Lietuvoje užsikrėtimų skaičius nemažėja, matome, kad situacija negerėja. Tačiau Rokiškio rajono savivaldybė gyventojų praktiškai neinformuoja dėl situacijos mūsų rajone. 

Antradienį, lapkričio 24 d. kreipėmės į rajono vadovus, prašydami organizuoti susitikimą su opozicijos atstovais ir pateikti atsakymus į mums rūpimus klausimus. Kuriuos mes patys gauname iš susirūpinusių rajono gyventojų. 

Deja, nei meras, nei administracijos direktorius neskuba mums skirt susitikimo. Gal sutapimas, bet po mūsų užklausimo praėjus dviem dienoms, rajoninėje žiniasklaidoje pasirodė šiek tiek informacijos dėl covid-19. Gerai ir tai. Nors susitikimo vis tiek reikės, mes norime išgirsti atsakymus į šiuos klausimus:

 1. Kodėl taip skurdžiai informuojama apie COVID-19 epidemiją rajone?
 2. Ar savivaldybės administracijoje yra darbuotojas, atsakingas už išsamios informacijos pateikimą rajono gyventojams apie situaciją, susijusią su koronaviruso plitimu rajone (kiek iš viso sergančių, užsikrėtusių žmonių, esančių saviizoliacijoje pagal seniūnijas, kur yra pagrindiniai  infekcijos  židiniai, kaip ir nuo ko jie užsikrėtė ir t.t.)? 
 3. Kaip planuojama gerinti komunikaciją, teikti tikslesnę ir išsamesnę informaciją apie COVID-19 plitimą rajone?
 4. Kiek iš viso susirgo koronavirusu gydytojų ir  slaugos medicininio personalo bei kitų darbuotojų VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje ir VšĮ Rokiškio pirminės asmens priežiūros centre? 
 5. Kokių imamasi priemonių apsaugoti rajono gydytojus ir kitą medicinos personalą?
 6. Ar atidarytas ir veikia specialus skyrius COVID-19 pacientams gydyti, numatytas įrengti VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje? Jeigu veikia,  tai kaip sklandžiai jis veikia, kiek ligonių jame gydoma? Ar priimami koronavirusu sergantys ligoniai iš kitų rajonų? Ar užtenka lovų, medicininės įrangos būtinai medicininei pagalbai suteikti, gyti tokiems ligoniams? Ar užtenka gydytojų ir kito medicinos personalo rajono ligoninėse? 
 7. Kokia padėtis rajono sveikatos apsaugos įstaigose su specialių sveikatos apsaugos, higienos  ir dezinfekavimo priemonių aprūpinimu? Ar jų užtenka?
 8. Ar rajono sveikatos priežiūros įstaigų vadovai užtikrina, kad įstaigose asmens sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos pagal patvirtintą planinių stacionarinių ir (ar) planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų planą, kuris parengtas pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus, atitinkančius pacientų interesus? Jei taip, tai kaip yra užtikrinama? Kaip sklandžiai šioje situacijoje  veikia skubi bei neatidėliotina  medicininė pagalba ligoninėje? 
 9. Ar jau yra sukurtos ir veikia mobiliosios medicinos personalo komandos su šeimos gydytojais VšĮ Rokiškio PASPC?  Kiek yra tokių komandų?  Kaip organizuojamas greitųjų COVID-19 testų atlikimas rajone įvairių sektorių darbuotojams, tame tarpe ir mokami? 
 10. Su kokiais pagrindiniais sunkumais susiduria rajono asmens sveikatos priežiūros  įstaigos siekiant užtikrinti pagrindines medicinines paslaugas koronavirusu užsikrėtusiems ligoniams ir kitomis ligomis sergantiems pacientams?
 11. Su kokiais pagrindiniais sunkumais susiduria rajono priešmokyklinio ir mokyklinio  ugdymo įstaigų vadovai, pedagogai dirbdami COVID-19 padiktuotomis, ekstremaliomis sąlygomis? Kaip sklandžiai vyksta ugdymo programų vykdymas, atliekamas neformalus švietimas rajono švietimo įstaigose COVID-19 pandemijos ir karantino sąlygomis?
 12. Kaip užtikrinamas socialinių paslaugų teikimas socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose, ar teikiant šias paslaugas užtikrinamos būtini visuomenės sveikatos apsaugos, higienos, reikalavimai, keliami esant COVID-19 pandemijos sąlygoms? 
 13. Ar šių įstaigų socialiniai darbuotojai pilnai aprūpinti būtiniausiomis sveikatos apsaugos ir dezinfekavimo priemonėmis? Ar tokių priemonių trūksta? 

Tai – ne visi klausimai, kuriuos norime užduoti savivaldybės vadovams. Tikimės, jog jiems užteks drąsos organizuoti susitikimą su opozicijoje esančiais politikais. 

Kreipimąsi pasirašė Stasys Meliūnas, Irmantas Tarvydis, Gintaras Girštautas, Valius Kazlauskas, Algis Čepulis ir Antanas Vagonis.

Uždaryti