Rokiškio rajono tarybos sprendimu rokiškėnams vėl tarnaus Valerijus Rancevas

Rokiškio rajono tarybos sprendimu rokiškėnams vėl tarnaus Valerijus Rancevas, 14 balsų „už” patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju

Beje, praėjusios kadencijos beveik visų tų pačių rajono Tarybos narių jis buvo nušalintas nuo administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų kaip asmuo, praradęs politinį pasitikėjimą. 

Tačiau naujai Tarybos daugumai nebėra kur dėtis… Jei socdemai nebūtų patvirtinę V. Rancevo, negautų mero patarėjo vietos Vytautas Saulis. 

Konservatoriai, žinia, jau užsėdo administracijos direktoriaus kėdę. Yra numatyta dar viena patarėjo apmokama vieta – išrinktieji atidirba paklusniai, nors ir laikomi už pavadžio.

Praėjusios kadencijos pusmetis parodė, kad galima apsieiti ir be V. Rancevui suteiktos pareigybės. 

O jis postą gavo, net prisipažinęs, kad iš savo atlyginimo nepirks 447 baigiamų sugadinti Rokiškio ledo aikštelės kilimėlių. 

„Džiaugiuosi, kad tą susitarimą pasirašiau“, – niekaip nesubręstančio politiko tonu kalbėjo jis apie sutartį, kuria firmą atleido nuo įsipareigojimų, dovanojo skolą, kurią tai firmai būtų tekę sumokėti už aikštelės broką. 

Šia sutartimi jis tiesiog suskėlė pokštą: firma buvo pripažinusi savo klaidas…

V. Rancevas demonstravo atmintį, nuo kada dirbo, nuo kada prarado politinį pasitikėjimą, bet jam visiškai tas pats, kad Rokiškio ledo ritulininkai iškrito iš šalies lygos – jie nebeturi kur treniruotis. 

Jiems jis nieko nepažadėjo, jų jis neatsiprašė.

Apie vidaus auditorius, nustačiusius švietimo įstaigose galybę neapskaityto turto, 20 l benzino 100 km, neūkiškumą Obelių seniūnijoje ir t. t., V. Rancevas pasakė: „Džiaugiuosi, kad yra auditoriai.“ Priminė dar, kad Tarybos nariai – taikė jis, žinoma, koalicijos „Už laisvę augti“ nariams – turėtų žinoti, kad švietimo įstaigų vadovai pavaldūs ne jam, o merui. 

Kitaip tariant, V. Rancevas, vėl užsirioglins ant grėblio. Anoj kadencijoj darbą jis prarado dėl mokyklos direktorių girtuoklysčių – šios ydos turėjo baisių pasekmių. V. Rancevui derėtų žinoti, jog būtent jis buvo atsakingas už Savivaldybės administracijos specialistus, kontroliuojančius švietimo įstaigų vadovus. O jau tokiai atsakomybei ne kiekvienas subręsta. Be to, dabar V. Rancevas – tik pavaduotojas. 

Turės laiko apskritai nieko neveikti ir džiaugtis toliau.

Uždaryti