Vilties dieną kvietė minėti „barake“

Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose Gedulo ir vilties dieną kvietė paminėti „barake”. Tiesa, tai barako tipo fragmentas, primenantis 1941–1953 metų tremties kančias. Šį „baraką” surentė Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos mokiniai, talkinami mokytojo Arūno Kairio; statybą parėmė Rokiškio verslo klubas.
„Barakas” apstatytas tremtinio savadarbiais baldeliais, čia ir skurdūs buities rakandai, drabužiai; sienos nukabintos autentiškomis tremtinių nuotraukomis, yra sąrašas Obelių krašto gyventojų, iš vietos geležinkelio stoties išvežtų 1941 m. birželio 14–18 dienomis.
„Pokario trėmimai vyko dar dešimt metų. Trėmė sovietinės represinės struktūros, pasitelkusios ginkluotus vietinius kolaborantus stribus. Buvo tremiami partizanų rėmėjai, ūkininkų šeimos, mokytojai, gydytojai – Lietuvos šviesuomenė. Iš Lietuvos buvo ištremta apie 300 tūkst. piliečių. Rokiškio rajonas neteko 4 120 žmonių. Pagal išvežtą žmonių skaičių mūsų rajonas yra šeštas tarp šalies rajonų”, – pasakojo Rokiškio krašto muziejaus Laisvės kovų istorijos skyriaus vedėjas, koalicijos „Už laisvę augti” narys Valius Kazlauskas.
Muziejininko teigimu, Rokiškio verslo klubas parems viso barako statybą, ir tai jau bus antras šios asocijuotos struktūros lėšomis muziejaus kieme atsiradęs statinys: prieš porą metų buvo pastatytas bunkeris – partizanų Streikų bunkerio kopija. Šis statinys tapo rajono moksleivijos traukos vieta, atvyksta ekskursijos iš kitų rajonų. 
Rokiškio krašto muziejininkai kviečia apsilankyti Laisvės kovų istorijos muziejuje Obeliuose.

Uždaryti