Kasmet valdžia nuo vaikų nuvogdavo po 40-60 tūkstančių eurų

Kasmet valdžia nuo vaikų nuvogdavo po 40-60 tūkstančių eurų! Negana to, vakar dar pripažino, kad valdžios žodis nieko nereiškia. 

Tai paaiškėjo mūsų koalicijai prieš taryboje svarstant biudžetą išsamiau pasidomėjus, kaip savivaldybė laikosi įsipareigojimo verslui. Savivalda su verslu dar 2015 m. sutarė, kad verslo mokamas Nekilnojamojo turto mokestis bus padidintas 0,2 proc. Tai yra – nuo 0,3 proc. iki 0,5 proc. Su sąlyga, kad pusė pinigų, gautų iš padidinto mokesčio, bus skiriama Jaunimo ir vaikų socializacijos fondui. Kita pusė – smulkiam ir vidutiniam verslui remti. Didesnį mokestį verslas pradėjo mokėti 2016 m. 

Kasmet dėl padidinto mokesčio Rokiškio verslininkai savivaldybei sumokėdavo apie 170 tūkstančių eurų daugiau. Pagal susitarimą ši suma turėjo būti per pusę padalinta vaikams ir smulkaus verslo paramai. Pinigai turėjo būti mokami vėluojant metus. Verslas paramą gavo tokią, kaip ir priklauso, net šiek tiek daugiau.  

O štai didžioji vaikų pinigų dalis kažkodėl likdavo savivaldybėje. Iš viso per 2017-2019 m. vaikų socializacijai iš verslo sumokėto papildomo mokesčio turėjo būti skirta daugiau kaip 187 tūkstančiai eurų. 

Deja, per trejus metus skirta tik 60. Po 20 tūkstančių eurų kasmet. Nors kasmet vaikų stovykloms, olimpiadoms, būreliams ir kitiems labai reikalingiems projektams turėjo būti skirta nuo 30 tūkstančių iki 88 tūkstančių. 

Deja, valdžia nutarė, kad vaikai neverti tų pinigų ir pasiliko juos sau. Suprantame – nauji etatai, nauji automobiliai yra kur kas svarbiau nei vaikai…

Šiemet taip pat vaikams planuojama skirti tik tuos pačius 20 tūkstančių. Nors pagal verslo sumokėtus mokesčius, vaikams turėtų tekti beveik 68 tūkstančius eurų. 

Tarybos posėdyje valdantieji nesugebėjo normaliai paaiškinti, kodėl jie nesilaiko žodžio. Vicemeras net mėgino išsisukinėti, kalbėdamas, kad neva nėra rašytinės sutarties, kiek tiksliai vaikams reikia skirti pinigų.  

Štai, kokia politikų logika – jeigu sutarei žodžiu, tai gali tą žodį ir pamiršti? Ar jo atsisakyti?

Retas politikų įžūlumas. Ypač, kai mūsų rajono mokyklos tikrai nepertekusios pinigų. Pavyzdžiui, geriausi mokiniai, dalyvaujantys respublikinėse olimpiadose, tik išvykę į kitus miestus, pirmą kartą pamato, kokios gali būti chemijos laboratorijos mokyklose. Tai tik vienas iš pavyzdžių. 

Nėra pinigų, galėtų sakyti valdžia. Bet matome, kad jų yra. Juos sumoka kiekvienas Rokiškio rajono verslininkas, mokantis mokesčius už nekilnojamąjį turtą. Moka daugiau, nes pasitikėjo politikais. Bet kaip jais pasitikėti dabar? 

Pridedame lentelę, kurioje aiškiai matyti faktiškai skirtos lėšos ir kokios turėjo būti skirtos pagal susitarimą.

Uždaryti