„Rokiškio komunalininko” veiklos ataskaita


257 tūkstančiai eurų – smulkioms išlaidoms. Gal tai milijonus pelno uždirbanti įmonė? Ne, tai nuolat nuostolingas Rokiškio komunalininkas. 

Puikiai parodyta, kokius žmones dabartinė valdžia skiria vadovauti tokioms svarbioms rajono įmonėms. Paskaitykite, kaip sugebėjo į tarybos narių klausimus atsakinėti Rokiškio komunalininko vadovas V. Maželis.

Ataskaitoje viskas suvelta, jokio aiškumo, kur ir kokios lėšos nukeliavo. Tačiau vos tik kuris tarybos narys mėgino aiškintis, įmonės vadovą tuoj pat puldavo ginti meras. 

Štai, kokios kokybės mero globojami vadovai.
Dalinamės 2020 m. balandžio 27 d. www.temainfo.lt publikuotu tekstu:

Balandžio 24 d. posėdžiavusiai Rokiškio rajono savivaldybės tarybai AB „Rokiškio komunalininkas” vadovas Vidmantas Maželis pateikė 2019-ųjų veiklos ataskaitą. Jai pritarė 14 šios tarybos narių.

„Rokiškio komunalininko” bendrovės ir jos vadovo veiklos ataskaita jau buvo aptarta rajono Savivaldybės tarybos komitetų posėdyje, tad V. Maželis beplanavo pateikti tik Transporto padalinio veiklos analizę, nes minėtame posėdyje to padaryti jam nepavyko.
– Vidmantai, tiesiog – ne analizę. Jeigu galite, pasakykite, kokią dalį sudaro transporto išlaidos: sakykim, kurui – tiek procentų… Taip, kaip klausiau, – priminė Tarybos narys Antanas Vagonis.
– Nu, bet aš galiu ir, pavyzdžiui, asenizacijos, medienos, transporto, mechanizmų nuomos… Bet „šitus“ nereikia? Atskirai pagal rūšis?
– Ne. Msportą ir eina! Ten, sakysim, transporto dalį sudaro asenizacijos darbai, medienos vežimo darbai, transporto paslaugos cechai, mechanizmų nuoma – ir susideda visi transporto… tas visas… visa veikla.
– Mano klausimas, kokios išlaidos… – dar kartą bandė konkretinti A. Vagonis, bet jį nutraukė posėdžio vedėjas meras Ramūnas Gogeliauskas; anot jo, klausimai – vėliau, o kol kas – metinė ataskaita.
– Ataskaitą aš kaip ir per komitetus pristačiau. Kad jūsų netrukdyt, vieną klausimą šitą atsakyčiau, o gal tada – klausimų? Ar kaip? O dabar į paklausimą turiu atsakyt Antano…
A. Vagonis lyg ir apsisprendė: tegu V. Maželis pateikia veiklos ataskaitą.
– Pranešėjas pasakė, kad ataskaita komitetuose pristatyta, apsvarstyta. Tai dabar klausimai. Užduodam klausimus, – sakytum, išgelbėjo V. Maželį meras.

Čia yra „moikė“…

Netrukus A. Vagonis grįžo prie savo klausimo.
– Kokios sąnaudos buvo nurašytos „ant transporto“ ir už ką: kuras, administracija ir taip toliau, – klausimą, kokią dalį sudaro transporto išlaidos, bandė patikslinti A. Vagonis.
– Gerai. Bendros sąnaudos – 521 tūkstantis devyni šimtai „nol“ septyni, tame tarpe darbo užmokestis – 172 356; soc. draudimas – 3 531, ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 59 506, medžiagos, atsarginės dalys – 36 162, kuras – 157 977, elektra 1 832, vanduo – 2 937, šilumos energija – 1 625, mokesčiai 3 040, kitos sąnaudos – 50 390, sąnaudos pagal pažymą – 2 800 ir administracinės sąnaudos – 35 348. Pajamų – 456 987 eurai, – nuoširdžiai vardino V.Maželis.

Ir A. Vagonis nusileido: beprašė pakomentuoti beveik 3 tūkst. eurų išlaidas už vandenį.

– Tai važiuoja ir plaunasi. Vandenį… Reikia nusiplaut. Čia – „moikė“. Yra „moikė“. Tiek vandenio sunaudoja per metus, – aiškino bendrovės vadovas.
– „Moikė“… – susimąstė A. Vagonis, bet meras jo mintį nutraukė – pasiteiravo, kas dar turi klausimų.

„Smulkioms išlaidoms“ – 257 tūkst. eurų

– 257 tūkstančiai – „Kitos išlaidos“. Kas į jas įeina? Galėtumėt pakomentuoti? Kažko labai didelės „Kitos“ – V. Maželio teiravosi Tarybos narys Irmantas Tarvydis.
– Kad čia pas mane tokių nėra… – minėtų skaičių nerado V. Maželis.
– Trečia eilutė nuo galo… Lentutė… Nėra sunumeruota, aišku… – bandė padėti I. Tarvydis.
– Smulkioms išlaidoms, – „patikslino“ Tarybos narys Algis Čepulis.
– Kitos sąnaudos… Kitos sąnaudos – prie kitų sąnaudų. Čia jos yra išskirstytos. Bet kitom sąnaudom priklauso transporto sąnaudos, už kelius, techninę priežiūrą, draudimas, remontas, visų mašinų sekimas, kur yra; šiukšlės, įranga, administracija, licencijos mokesčiai, nu, ir kitos išlaidos, – paaiškino „Rokiškio komunalininko“ direktorius.
– Vidmantai, atsiprašau: pas jus lentutėje atsarginės dalys kita eilute eina, kuras kita eilute eina. Arba čia dvigubinasi? – netapo aiškiau I. Tarvydžiui.
– Čia dabar biškį… Aš iš… Man perskaitė per šitą, tai dabar aš turiu, turiu, turiu… Padavė pagal kitą. Pagal atliekų transporto. Čia man išskirstė pagal šitas visas. Aš dabar perskaitysiu gal vien transportą, kur tas eilutes. Sąnaudos – 521 devyni „nol“ septyni, darbo užmokestis 172…
– Tai čia Vagoniui skaitėt šitą. Čia – ne tas, – vėl įsiterpė A. Čepulis.
– Lentutėje darbo užmokestis – 672 tūkstančiai… Aš čia tokią medžiagą gavęs kaip Tarybos narys. Tai čia kažkas blogai… – nutęsė I. Tarvydis.
– Sąnaudos… sąnaudos. Iš transporto sąnaudų klausėt?..
– Ne. Žiūrėkit: bendros jūsų įmonės sąnaudos. Žiūrėkit: ūkinės veiklos rodikliai. Ten jūsų pirma lentutė. Nenumeruota, pasakyčiau numerį, – vis dar bandė padėti I. Tarvydis.
– Direktoriau, jeigu negalit atsakyti, tai negalit, – paguodė direktorių meras.
– Iš kitų lentučių daugiau pridarė. Aš čia įsi… įsi… – R. Godeliauskui atsakė V. Maželis. 

Taip 257 tūkst. eurų ir liko smulkioms išlaidoms…

Kokia įmonė nustatė, kad direktorius geras?

– Sakykite, prašau, ar jūs pats suradote įmonę, atlikusią socialinių rizikų analizę, ar Savivaldybė? Kaip buvo surasta šita bendrovė, kuri atliko analizę ir padarė „ale“ teigiamus rezultatus: ten viskas tvarkoj, ir direktorius puikus? – teiravosi Tarybos narys Stasys Meliūnas, priminęs, kad dėl psichologinės aplinkos įtampų „Rokiškio komunalininko“ bendrovėje buvo inicijuotas ir antikorupcinės komisijos posėdis, ir giliau domėtasi vietos psichologine aplinka.
– Stasy, kad kas sudarė… Jeigu žmonės balsavo! Ir nori pasakyti, kad visus žmones aš nupirkau, ar ką? Ar nesupratau, jeigu teigiami?.. – dėliojo V. Maželis.
– Kaip suradote tą įmonę, kuri atliko tyrimus? Pats ar Savivaldybė? – klausimą pakartojo S. Meliūnas.
– Aš ne pats, – atsakė V. Maželis.
– Gal kas galėtų atsakyti iš administracijos? Jeigu akcinė bendrovė nesamdė, neieškojo organizacijos, kuri atliko psichologinio klimato tyrimą, kaip ji buvo surasta? Ar buvo atlikti viešieji pirkimai? – neatlyžo S. Meliūnas. 
– Kiek žinau, atranką darė valdyba, – į klausimą atsakė meras. 
AB „Rokiškio komunalininkas“ valdybos pirmininkė Regina Strumskienė teigė, jog atrankos valdyba nedarė. 

– Tai darė komunalininko bendrovė. Ir visą informaciją – ką sakėme Tarybos nariams – mes gavome iš bendrovės. Ar bendrovė pirko tyrimą, ar buvo atliktas tyrimas Darbo inspekcijos prašymu, tikrai negaliu pasakyti. Administracija tokio tyrimo nepirko, – sakė ji.
Anot S. Meliūno, direktorius dabar mojuoja: „Na va, aš – geras direktorius.“

Ar nauji žmonės minuso nebepadarys?

– Kalbantis su įmonės darbuotojais kartais prasprūsta tokie dalykai: neva, vadovavimo agresyvumas… Kiek tie greiti sprendimai įtakoja geram, pelningam ir perspektyviam darbui? Ką jūs padarėte atėjęs kaip vadovas, pakeitęs septynis–aštuonis darbuotojus? – teiravosi A. Čepulis.
– Jie išėjo visi savo noru. Savo noru išėjo. Ir jeigu jie tinkami, dirbantys, ir tikrai įgiję… Aš nieko per daug negaliu pasakyt. Bet, jeigu mes – minusas yra. Geri darbuotojai padarė 290 tūkstančių nuostolį, tai nepasakyčiau, nepriskirčiau prie labai gerų, – atsakė V. Maželis.
A. Čepulis paprašė leidimo papildyti.
– Atsakymą norit papildyt, ar ką? Pats klausiat, pats atsakot? – replikavo meras, bet A. Čepulis nekreipė dėmesio.
– Tikėtina, kad nauji žmonės to minuso nebepadarys, – sakė jis.

Direktoriui linkėta daug dalykų

– Norėčiau kalbėti atleistų žmonių vardu. Visą savo gyvenimą ir savo dūšią atidavė šiai įmonei Auksė Lekandrienė, Vingaudas Šarmaitis, Alis Kanopa, Giedriukas… Šitie žmonės sirgo ir gyveno šita įmone. Šiandien jie liko be darbo. Aš žinau, ką reiškia būti namuose ir ieškoti darbo Rokiškyje ar aplinkiniuose rajonuose. Kaip jūs sakot, jie visi išėjo savo noru. Būkim atviri ir teisingi: Rimutė neišėjo savo noru. Jūs aiškiai jai pasakėt: tu turi rašyti prašymą ir eiti iš čia. Kodėl? – kalbėjo A. Vagonis, palinkėjęs netapti tokiu, kuris ir rajoną šluoja, ir darbuotojus, patarė išmokti priimti kritiką ir neskriausti žmonių.
– Ačiū, nieks neskriaudžia, – šypsojosi V. Maželis.
– Žmonių teisių pažeidimas bendrovėje, valdomoje Savivaldybės, yra klasikinis pavyzdys, nuo ko tokia įtampa prasideda ir kas dėl to kaltas, – kalbėjo S. Meliūnas.
Jo nuomone, buvo atlikta neskaidri atranka į AB „Rokiškio komunalininkas“ vadovus, buvo pritempti reikalavimai, pritaikyti konkrečiam žmogui, o atėjęs į bendrovę šis žmogus „jautė stogą“ valdžios, todėl buvo svarbu sukurti atitinkamą aplinką bendrapartiečiams, todėl žmonės jam nieko nereiškia.
– Tai klasikinės korupcijos apraiškos, – mano S. Meliūnas.
Tarybos narys Egidijus Vilimas stebėjosi: karantino metu žmonės kviečiami atvažiuoti į bendrovę sudaryti sutarčių dėl konteinerių – to negalima padaryti nuotoliniu būdu.
Gerokai pasimokyti suvokti skaičius, sanglaudos su kolektyvu linkėjo A. Čepulis.
– Kuluaruose kalbama: patrauktas atsakomybėn dėl turto išieškojimo, dėl kažkokių padarytų žalų įmonei. Būkite daugiau vadovu, susivokit, kur esate, – kalbėjo jis.

Už V. Maželio ataskaitą balsavo 14 narių

Anot Tarybos nario Tado Barausko, V. Maželis perėmė įmonę ne pačios geriausios būklės.
– Buvusi administracijos direktorė naujo direktoriaus nesugebėjo išrinkti beveik metus, – kritikos opozicijai ėmėsi T. Barauskas.
I. Tarvydis jam ir priminė, ir paaiškino: bendrovės valdymo organas – valdyba, kaip ir V. Maželiui turėjusi organizuoti konkursą.
– Dabartinis meras tuomet ir buvo valdybos pirmininku, – kalbėjo I. Tarvydis.
Betgi, anot mero, reta vadovų, kuris pats imtų grėblį, imtų šluotą ir pats eitų dirbti kartu su darbuotojais.
– Kai buvo pirmas atvejis – nustatytas poliklinikoj koronavirusas, Vidmantas pats paskambino vakare ir pasisiūlė dezinfekuoti patalpas, ir iki vėlumos pats dirbo. Ką darysi, tenka visiems išklausyti ir tokių žmonių, ir politikų, ir priekaištų. Yra ir tokių, kurie save įsivaizduoja ir teisėjais, ir net kartais Konstitucinio teismo pirmininko lygmeny dėsto, priima tokius teiginius… Nieko nepadarysi. Toks mūsų gyvenimas, dirbsim toliau, – sakė meras, tikėtina, rasiantis galimybę patikrinti direktorių V. Maželį nuo koronaviruso.
Už šią V. Maželio veiklos ataskaitą balsavo 14 Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narių.

Vidmantas Maželis
Uždaryti