Stasys Meliūnas: „Tai, kas vyksta „Rokiškio komunalininke“ – pavojingi dalykai“

Mūsų koalicijos narys Stasys Meliūnas, pasikalbėjęs su UAB „Rokiškio komunalininkas“ darbuotojais, teigia, kad savivaldybės įmonėje „Rokiškio komunalininkas“ tebesitęsia labai ydinga, politizuota atrankos į vadovo postą praktika.

„Svarbiausi kriterijai užimti įmonės vadovo vietą – ne kompetencija ir vadybos gebėjimai, o bičiulystė su rajono vadovais ir lojalumas valdančiųjų partijų bičiuliais“,- interviu žiniasklaidai sako S. Meliūnas. 

Visas pokalbis apie tai, kas vyksta tokioje svarbioje Rokiškio įmonėje ir kaip merui paklusnūs valdančiųjų atstovai norėjo „palaidoti“ šią temą Antikorupcijos komisijos posėdyje – šiame interviu.

Dalinamės 2020 m. sausio 22 d. www.temainfo.lt publikuotu tekstu:

Sausio 24 d., planuojamas UAB „Rokiškio komunalininkas“ valdybos posėdis. Valdyba posėdžiauja kiekvieno mėnesio antrą pirmadienį. Sausį jos nariai kviečiami rinktis antrą kartą. Taip nuspręsta po praėjusį ketvirtadienį, sausio 16 d., vykusio Rokiškio rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos posėdžio. Apie tai, kas gi nutiko šiame posėdyje, kalbėjome su Antikorupcijos komisijos pirmininku, rajono Tarybos nariu Stasiu MELIŪNU.

– Išklausėte „Rokiškio komunalininko“ specialistų. Kokią susidarėte nuomonę apie tai, kas vyksta bendrovėje?

– Apie praėjusį Tarybos antikorupcijos komisijos posėdį mąstau ir optimistiškai, ir plačiai. Optimistiškai nuteikia tai, kad rokiškėnai gali ir moka drąsiai ginti savo teisėtus interesus, ryžtingai ginti teisę į normalias darbo sąlygas, grįstas tarpusavio pagarba ir tinkama psichologine darbo aplinka. Jie, galbūt, net išeis iš darbo. O kol kas gina ne tik savo, bet ir kitų kolegų, bendradarbių interesus, atėjo į Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisiją, atvirai ir, manau, nuoširdžiai išsakė savo susirūpinimą įmonės ir joje liekančiųjų ateitimi.

Toks posėdis man – tikiuosi, ir kitiems Komisijos nariams, likusiems išklausyti atėjusiųjų – buvo svarbus, leidęs plačiau ir giliau suprasti procesus, vykstančius rajono savivaldoje. Deja, mažai pasiliko Antikorupcijos komisijos narių, norinčių susitikti su komunalininkais.

Manau, pagrįstai galima daryti išvadą, kad Savivaldybės valdomoje įmonėje „Rokiškio komunalininkas“ tebesitęsia nusistovėjusi, nesikeičianti, labai ydinga, politizuota atrankos į vadovo postą praktika. Svarbiausi kriterijai užimti įmonės vadovo vietą – ne kompetencija ir vadybos gebėjimai, o bičiulystė su rajono vadovais ir lojalumas valdančiųjų partijų bičiuliais. Tokia padėtis mane, kaip Antikorupcijos komisijos pirmininką, įpareigoja imtis ryžtingų veiksmų pačiam ir mobilizuoti komisiją ne formaliam, o aktyviam darbui – kelti į viešumą ir šalinti korupcijos apraiškas rajono savivaldoje.

Gerai, kad visuomenę pasiekia žinia apie visiems aktualius, komunalininkų keliamus klausimus. Be to, į posėdį atėję rokiškėnai pamatė, kaip politiškai yra apdorotos komisijos, suformuotos iš rajono Savivaldybės tarybos daugumos. Tokia pat ir Antikorupcijos komisija, nors ir turinti prerogatyvą daryti atsvarą Tarybos valdančiosios daugumos sprendimams. Formuojant komisijas kruopščiai rūpinamasi, kad jų sudėtyje taip pat vyrautų valdančiajai daugumai lojalūs asmenys. Tokių sudėčių komisijose visus anties požymius atitinkantis paukštis nesunkiai tampa balandžiu. Tai patvirtina ir šis Antikorupcijos komisijos posėdis, darbotvarkės ketvirtu klausimu turėjęs vertinti „Rokiškio komunalininko“ bendrovėje susidariusią psichologinę atmosferą. Tačiau tvirtinant darbotvarkę komisijos ir rajono Tarybos narys, atstovaujantis Visuomeninį rinkimų komitetą „Vieningi su Ramūnu Godeliausku“ Zenonas Viduolis iškėlė alternatyvų pasiūlymą – nenagrinėti komunalininkų klausimo. Tai buvo neįtikėtina: „Rokiškio komunalininko“ žmonės susirinkę, laukia už durų, puoselėja šiokią tokią viltį, kad bus išgirsti, ir še tau. Ilgai įtikinėjau komisiją neatmesti šio posėdžio klausimo. Nepavyko.

– Taigi kodėl antrą kartą šį mėnesį kviečiama UAB „Rokiškio komunalininkas“ valdyba?

– UAB „Rokiškio komunalininkas“ valdybos pirmininkėSavivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Regina Strumskienė buvo priversta reaguoti į komunalininkų pateiktus kritikos pavyzdžius dėl bendrovės direktoriaus Vidmanto Maželio nepriimtino bendravimo ir vadovavimo būdo, neatitinkančio elementarios etikos reikalavimų, dėl pačios valdybos užslaptinto vadovavimo stiliaus. Net vedantieji įmonės specialistai nežino formuluojamų strateginių tikslų ir artimiausių užduočių, todėl darbai bendrovėje ir vykdomi nemotyvuotai bei neefektyviai.

– Kokiu rezultatu baigėsi balsavimas dėl pasiūlytos alternatyvos – neįsileisti į posėdį komunalininkų?

– Antikorupcijos komisija sudaryta iš 12 asmenų: aštuoni rajono Tarybos nariai ir keturi visuomenininkai. Posėdyje dalyvavo septyni: dauguma nubalsavo už tai, kad nebūtų nagrinėjama visa darbotvarkė, ir „Komunalininko“ klausimas buvo atmestas

– Žmonės atėjo į Savivaldybę ir nebuvo išklausyti?

– Atėjo apie 20 žmonių. Komisijai pasakiau: „Pritarsit, nepritarsit, bet aš tuos žmones vis tiek priimsiu ir išklausysiu. Mes turime žinoti iš pirmų lūpų, kas gi ėmė darytis „Rokiškio komunalininko“ bendrovėje, kai jai ėmė vadovauti Vidmantas Maželis. Po posėdžio likau aš, liko Antikorupcijos komisijos ir rajono Tarybos du nariai, visuomenės atstovas Rokiškio miesto IV seniūnaitijos seniūnaitis Valdas Nauburaitis. Su „Komunalininko“ specialistais, direktoriumi V. Maželiu bei „Rokiškio komunalininko“ valdybos pirmininke, Savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėja Regina Strumskienė kalbėjome apie dvi valandas.

– Apie ką kalbėjote?

– Bendrovę palieka penki žmonės. Vyriausia buhalterė, turinti 40 metų darbo stažą, dirbusi Agrarinės reformos komisijos pirmininke, 15 metų – „Rokiškio komunalininke“, jokių priekaištų iki tol neturėjusi, išeina į niekur. Tokiomis sąlygomis ji tiesiog nebegali dirbti. Kaip pati sakė, kaltinimai kaltinimai kaltinimai. Ji išgyveno penkis direktorius ir, bene, tris laikinus. Niekada joks valdantysis nepaprašė pastarųjų atsakomybės. Direktoriai ir „Komunalininko“ valdyba priima sprendimus, kūrė strategiją, arba, tiksliau, jos niekada nekūrė. Ir dabar dėl visko kaltina darbuotojus. Juk ne buhalteriai nustato atlyginimus, žmonės dirba pagal vadovų išmąstytą tvarką. Ir štai įmonė skaičiuoja beveik 200 tūkst. eurų nuostolį. Anot darbuotojų, politikai ir nustekeno įmonę, vadovais rinkdami nekompetentingus partinukus, bendrovę pavertę politizuota užgaidų vykdytoja. Tokia pat tapo ir jos valdyba. Juk dar gerokai iki konkurso visi atvirai šnekėjo: „Rokiškio komunalininko“ direktoriaus kėdė atiteks Žiobiškio kiaulių komplekso vadovui V. Maželiui. Taip ir atsitiko. Ar tai normalu teisinėje valstybėje? Argi tai nėra prekyba poveikiu?

– Manote, kad konkursas vienam žmogui taikytas ir V. Maželiui?

– Tai tampa normalia praktika. Kodėl būtent V. Maželis atėjo direktoriauti? Kaip ir kalbėjo komunalininkai, visi mes žinojome šio žmogaus charakterį, jo prieštaringai vertinamą reputaciją, netaktą, teistumą. Į rajono Tarybos opozicijoje dirbančių narių paklausimus Savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vedėja, dabartinė bendrovės valdybos pirmininkė R. Strumskienė visiems aiškino, kad teistumas V. Maželiui išnykęs, o kur dabar vyksta tyrimas – ateities reikalas. Anot R. Strumskienės, šiuo metu V. Maželis švarus, gali pretenduoti užimti direktoriaus pareigas. Tą patį ji kalbėjo ir susirinkusiems komunalininkams. Ir tas švaruolis vienus vadina vištomis ant kiaušinių, kitus – sušiktomis ekonomistėmis, tretiems į pasakymą „Išeisiu iš darbo“, atsako: „Ir p..dink!“ Tik jis kalba pilnais žodžiais, jų netrumpina. Kaip teigė bendrovės vyriausia buhalterė, įtampa susidaro tolia didelė, nors šok per langą iš antro aukšto. Anot jos, suformuotas šimtaprocentinis mobingas.

– Staiga netekti penkių specialistų… Ko jis siekia?

– Kaip sakė „Komunalininko“ darbuotojai, direktoriui jų nereikia. Jau trys buhalteriai, siųsti Darbo biržos, lankėsi įmonėje. Vadinasi, yra registruotos laisvos darbo vietos? Manau, dirbama labai tikslingai: išvaromi žmonės, bus įdarbinti savi, lojalūs. O žmonės kaltinami, neva išsigando griežtumo. Štai, transporto skyriaus vadovo reikalaujama kuro normos. Jis atnešė visą segtuvą dokumentų, įrodančių, kur ir už kiek važiuojama, kaip apskaičiuojama kuro norma, priklauso ir nuo transporto senumo, ir nuo technikos specifikos. Bet direktoriui reikia vieno skaičiaus visiems sunkvežimiams ir traktoriams. Praktiškai tai nerealu. Ir platinamos kalbos per Rokiškį, kokie „Komunalininke“ dirba nemokšos, tinginiai ir sukčiautojai. Bet žmonės nebijo: siūlo bendrovės valdybai kreiptis į prokuratūrą: ar pavogė jie bent vieną centą? Darbuotojai siūlė direktoriui: „Susėskim, įvertinkim, kas negerai, taisykim, darykim, nebegadinkim vieni kitiems sveikatos.“ O jis, anot darbuotojų: „Neturit sveikatos? Tai varykit iš čia lauk!“ Neįsivaizduoju, kaip žmonės turi jaustis.

– Ateis nauji, jiems reiks laiko susipažinti su bendrove…

– Apie tai irgi buvo kalbėta. Baigėsi metai, o balansai dar nebaigti. Kaip sakė specialistai, jie naktimis nemiega, gyvena šiurpio maskatuojami, vaistus geria. Buhalterės sutiktų per naktis dirbti, suskaičiuoti viską, sulaukti audito, būti audituojamos, ir viską ramiai palikti žmonėms, kurie ateis po jų. Bet direktorius, anot jų, rėkia: „Nereikia!“ Ir toliau visus vadina nieko nedirbančiais žiopliais.

– Ar pačiam direktoriui buvo galimybė pasisakyti?

– Taip. Ir jis pradėjo savo kalbą nuo to, kaip norėjo eiti į dispečerinę su vairuotojais pabendrauti ir paklausė administracijos, gal koks „bankuchenas“ pasiimti? „O ką jūs man atsakėt?“ – klausė direktorius, ir tikrai labai stebino tuo savo – visiškai ne į temą. Pasakojo jis ir apie tai, kad atvirukus visiems norėjo siųsti gimtadienio proga, kad visos atėjusios į susirinkimą, o teisininkės nepakvietusios, kad „autobusioką“ į pirtį buvo galima.. Pradėjo jis dėlioti ir ekonominius rodiklius. Bet žmonės norėjo išgirsti, ką jis kalbės apie savo paties sukurtą emocinį klimatą kolektyve. V. Maželis ir čia pradėjo balsą kelti.

– Ką kalbėjo UAB „Rokiškio komunalininkas“ valdybos pirmininkė R. Strumskienė?

– Ji ne vieną kartą išreiškė priekaištą, kodėl nebuvo kreiptasi į valdybą, jei jau tokia prasta situacija… Manau, jog R. Strumskienė ir yra kalčiausia, kad bendrovėje direktoriauja šis žmogus. Ji vadovauja Savivaldybės administracijos Juridiniam ir personalo skyriui, priimančiam kandidatuojančių į pareigas dokumentus, todėl privalėjo objektyviai, pilnai, visapusiškai ir nešališkai įvertinti atrankos į pareigas sąlygas ir reikalavimus kandidatui. Manau, toks principingumas būtų suteikęs pagrindą neleisti šiam asmeniui dalyvauti konkurse. Ji turėjo įtikinti rajono vadovus, kad „Komunalininkui“ reikia kvalifikuoto, niekada neteisto, ramaus, nepolitizuoto žmogaus.Labai neramina ir tai, kad bendrovės valdybos protokolai slepiami nuo darbuotojų, ir tik direktorius juos mato. Bendrovės juristė žmonėms aiškina, kad protokolai – konfidencialu. Iki dabartinės juristės atėjimo į „Rokiškio komunalininką“ naudotasi visais protokolais, susijusiais su bendrove. Dabar gi niekas nežino, kur link einama, kas planuojama, ką strateguojama, galų gale, kaip direktorius valdybai apibūdina įmonės specialistus. Apie protokolų slėpimą R. Strumskienė sakė nieko nežinanti. Nors pats direktorius, pats sakė, kad protokolai yra įslaptinti valdybos sprendimu.“
Žmonės neprisimena, kad čia kada nors būtų toks chaosas. Sakiau direktoriui: „Jūs – vadovas. Privalote motyvuoti žmonės, kurti jiems normalią darbo atmosferą.“

– Ką jis?

– Vienu metu net atsiprašė žmonių. Sako: „Gal perspaudžiau.“ Net pasiūlė, kad darbuotojai jį „išspjautų“, jei jis toks pat bus. Mano žiniomis, jau kitą dieną jis rėkė ant žmonių kaip rėkęs, kaltino kaip kaltinęs.

– Iš tiesų ir nebesuvokiama, kodėl šis klausimas nebuvo įtrauktas į Antikorupcijos komisijos posėdžio darbotvarkę…

– Manau, meras R. Godeliauskas nenorėjo girdėti „Komunalininko“ žmonių nepatogių klausimų ir kritikos valdžiai.

– Jis buvo komisijos posėdyje?

– Taip. Ir savo buvimu, manau, įtakojo, kad komunalininkų klausimas būtų išimtas iš darbotvarkės. Stebėjosi: prie ko čia Antikorupcijos komisija? Tai Darbo inspekcijos reikalas. Priimti iš vienintelės kandidatūros, suplanuotos tuoj pat po savivaldos rinkimų, direktorių ir, anot „Komunalininko“ darbuotojų, psichologiniu spaudimu varyti specialistus lauk – ne korupcija? Manau, R. Godeliauskas, kritiškai pasisakydamas dėl posėdžio darbotvarkės, kritikuodamas ją, darė įtaką komisijos nariams, trukdė jiems laisvai apsispręsti.
Svarstant klausimą dėl kelionės į Kiniją, manau, suinteresuotas būti išteisintas dėl galimo neskaidraus kelionės organizavimo, stebėjo balsavimą – trukdė komisijos nariams laisvai priimti sprendimą.

– Kinijos klausimu, žinoma, niekas nepažeista…

– Anot komisijos daugumos, niekas… Be kita ko, paklausiau, ar galėtų meras įrodyti, kad tikrai kvietė kitus rajono verslininkus važiuoti į Kiniją? Sakė, siuntė kvietimus elektroniniu paštu.

„Negi trukdysit „Rokiškio sūro“ vadovą Dalių Trumpą ir teirausitės, ar gavo kvietimą?“ – sarkastiškai, klausimu į klausimą atsakė meras.

Į man rūpimus klausimus – ar nepažeistas Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas ir tarnybinė etika, kaip čia atsitiko, kad meras savo potvarkiu pats save išleido į kelionę Kinijon; sau ir savo vardu rengė delegacijos sudėtį, į kurią įtraukė ir ilgametį savo darbdavį, kodėl tai darė neinformuodamas rajono Savivaldybės tarybos, nors tam turėjo užtektinai laiko ir sąlygų – meras atsakė: nepažeistas. Dar teigė, kad su buvusiu darbdaviu santykių nepalaiko. Nors iš tikrųjų yra bendraakcininkas ir, kaip visiems žinoma, kartu keliavo į Kiniją.

Komisijai priimant sprendimą meras neišėjo iš posėdžio. Jis stebėjo komisijos narių apsisprendimą ir, manau, tuo darė įtaką komisijos nariams, trukdė jiems laisvai apsispręsti. Komisijos nariai balsavo už formuluotę „Išvykos į Kiniją organizavimas vyko skaidriai“. Aš vienintelis nepalaikiau tokios formuluotės, ir pareiškiau atskirą nuomonę.

– O su „Komunalininko“ žmonėmis meras nesusitiko?

– Ne. Žmonės laukė už durų. Iškart po posėdžio meras išėjo. Įėjusieji salėn pasakojo, kad praėjo pro juos meras išdidus, iškėlęs galvą, net nepasisveikino. Susitikime žmonės jį vadino didžiuoju politiku. Žmonės atvirai kalbėjo: „Mes nekvaili, mes žinome, kaip organizuojami konkursai vienam vieninteliam žmogui“.

– Kur veda tokie dalykai?

– Tai, kas vyksta „Rokiškio komunalininke“ – manau, pavojingi reikalai, vienus skatinantys, kitus mokantys savanaudžiavimo; nebepaisoma net elementarių kultūros, etikos, padorumo normų, sau lojaliems irgi leidžiama jų nepaisyti. Dėl ko žmonėms norisi šokti iš antro aukšto? Kam visa tai turi rūpėti? Štai gauname Z. Viduolio, pasiūliusio išmesti komunalininkų klausimą iš darbotvarkės, raštišką prašymą – Juodupei, Panevėžio apskrities mažajai kultūros sostinei, skirti lėšų. Iš Lietuvos kultūros tarybos jau gauta 6 000 Eur, bet dar reikia veikloms, duodančioms naudos ilgalaikėje perspektyvoje. Planuojama sukurti Juodupės miestelio reprezentacinį ženklą, stendą, leidinį, organizuoti gatvės meną ant sienos, kviesti profesionalius atlikėjus… Juodupės bendruomenės pirmininkas, R. Godeliausko komiteto narys Z. Viduolis nenurodo, nei kiek kas kainuoja, nei kiek tiksliai reikia pinigų… Prašoma papildomo finansavimo, ir tiek. Meras, R.Godeliauskas, šį raštą, apeidamas savivaldybės administracijos direktorių Andrių Burnicką, tiesiogiai užvizuoja vykdyti administracijos direktoriui pavaldžiai Finansų skyriaus vedėjai Redai Dūdienei.

Kas gali paneigti, kad tai, gali būti, atsidėkojimas Antikorupcijos komisijos nariui už palaikymą komisijos posėdyje ir už tai, kad komunalininkai taip ir liktų stovėti už durų.


Kalbėjosi Rita Briedienė

Uždaryti