Irmantas Tarvydis. Sveikatos sistemai – daugiau finansavimo

Pirmame tekste apie sveikatos sistemą atkreipiau dėmesį į tai, kad privalu kelti medikų algas. Tačiau tik to neužteks. Šiandien – keli akcentai, kaip kartu su Liberalų sąjūdžiu planuojame sveikatos apsaugos sistemą pakelti į kitą lygį. 

Privalu užtikrinti, kad pacientai gautų reikiamą ir aukštesnės kokybės pagalbą laiku. Įgyvendinus sveikatos įstaigų ir paslaugų finansavimo reformą galima sukurti sveikatos apsaugą, prieinamą visiems, nepaisant gyvenamosios vietos.  

Dabar didžioji finansavimo, skiriamo sveikatos apsaugai, dalis nukeliauja į Vilniaus ir Kauno ligonines. Tai nėra teisinga. Turime šalyje išlaikyti efektyvų ligonių tinklą. Taip, ne visos pajėgios suteikti visas paslaugas. Tačiau negalime uždaryti ligonių paskubomis. Būtina turėti tokį tinklą, kad bet kurio regiono gyventojai galėtų greitai gauti visavertį ir efektyvų gydymą. 

Regiono ligoninėms išlikti padėtų ir specializacija. Pavyzdžiui, Rokiškio ligoninėje būtų galima pradėti kurti sąnarių arba kitos konkrečios sveikatos problemos sprendimo centrą. Šiuo metu Lietuvoje didelės ligoninės yra per didelės, o mažos – per mažos. Tai yra, viskas koncentruota Vilniuje ir Kaune. Reikia skaidyti paslaugas į regionus. Taip rajonų ligoninės gautų išgyvenimui reikalingą finansavimą.  

Pirminė paciento sveikatos grandis – šeimos gydytojas – turi tapti centrine sveikatos sistemos ašimi. Šiuo metu nusistovėjusi praktika, kad šeimos gydytojui didinama atsakomybė ir pridedama funkcijų, bet neužtikrinamas būtinas atitinkamas finansavimas. Šeimos gydytojui skirsime 25 proc. (šiuo metu skiriama apie 18 proc.) Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų. Šeimos gydytojas galės asmeniškai sudaryti sutartį su Valstybine ligonių kasa. Įstatymu įtvirtinsime gydytojui (ne tik šeimos) galimybę užsiimti individualia veikla. 

Užtikrinsime skaidrią vaistų ir gydymo kompensavimo tvarką. 

Šiuo metu skirtinguose Lietuvos regionuose ir miestuose eilės pirminio ir antrinio lygmens sveikatos įstaigose pas konkrečių sričių specialistus labai skiriasi. Kartais tenka laukti du ar daugiau mėnesių. Pacientui iš regiono patekus į centrinę ligoninę, gaištamas laikas pakartotiniams tyrimams, duomenų rinkimui ir analizei, neefektyviai naudojamos PSDF biudžeto lėšos. Sieksime sumažinti šiuos netolygumus bei užtikrinti skaidrią ir aiškią sistemą, kuri leistų geriau valdyti pacientų srautus, užtikrinti kuo spartesnį jų aptarnavimą. 

Irmantas Tarvydis

Kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Sėlos rytinėje rinkimų apygardoje Nr. 50

Politinė reklama, apmokėta iš Liberalų sąjūdžio rinkimų sąskaitos.

Uždaryti